Hej!
Jag har varit verksam inom bild sedan början av 60-talet. Då var jag anställd på en mindre landsortstidning som fotograf och layoutare. Målerit var då på sidan om. Flyttade till Nyköping 1972 och började måla och teckna på heltid. Har haft ett 50-tal separata utställningar och medverkat i jurybedömda salonger. Senaste illustrationsuppdraget var Stockholms universitet som valde mig att illustrera trycksaker som jag stolt visar upp! Mina tecknignar publiceras regelbundet i dagspressen sedan c:a 15 år tillbaka -några finns att köpa som c-print (grafik).
Om du är intresserad slå en signal!

Jan

Tfn 070-545 56 46